Bc. Michal Sukupčák

Master's thesis

Synopsy PHP Framework

Synopsy PHP Framework
Abstract:
Thesis deals with the problem of analysis, design and implementation of a framework for development of websites and interent applications in PHP programming language. In the beginning, thesis lists framework requirements and technologies used for framework's development. Later it details the requirements and defines basic framework's components. The next chapter contains analysis and design of framework …more
Abstract:
Práce se zabývá návrhem a implementací frameworku pro vývoj internetových stránek a aplikací v jazyce PHP. Nejdříve nás obeznamuje s požadavky na framework a s technologiemi využitými při vývoji frameworku. Dále podrobněji rozepisuje komponenty frameworku. Následně se zabývá návrhem jednotlivých komponent a celkové architektury frameworku. Implementační část popisuje případovou studii implementace …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2014
  • Supervisor: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Filip Nguyen

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky