Bc. Michal Sukupčák

Diplomová práce

Synopsy PHP Framework

Synopsy PHP Framework
Abstract:
Thesis deals with the problem of analysis, design and implementation of a framework for development of websites and interent applications in PHP programming language. In the beginning, thesis lists framework requirements and technologies used for framework's development. Later it details the requirements and defines basic framework's components. The next chapter contains analysis and design of framework …více
Abstract:
Práce se zabývá návrhem a implementací frameworku pro vývoj internetových stránek a aplikací v jazyce PHP. Nejdříve nás obeznamuje s požadavky na framework a s technologiemi využitými při vývoji frameworku. Dále podrobněji rozepisuje komponenty frameworku. Následně se zabývá návrhem jednotlivých komponent a celkové architektury frameworku. Implementační část popisuje případovou studii implementace …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Filip Nguyen

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace