Mgr. Monika Hejdová

Bakalářská práce

Srovnání bylinného patra listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech

Comparison of the herb layer of broad-leaved forests and coniferous plantations in the Chřiby Mountains, South Moravia
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo srovnání rozdílů v druhové bohatosti a skladbě bylinného patra přirozených listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech pomocí stratifikovaného sběru dat zohledňujícího rozdíly v abiotických vlastnostech stanovišť. Celkem bylo zaznamenáno 53 fytocenologických snímků. Ty byly rozděleny do dvou skupin podle typu lesa. Zastoupení druhů bylo hodnoceno pomocí devítistupňové …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was a comparison of species richness and species composition of the herb layer of broad-leaved forests and coniferous plantations in the Chřiby Mountains (SE Czech Republic) using a stratified sampling scheme that considered abiotic site characteristics. A total of 53 phytosociological relevés was recorded. Relevés were divided into two clusters according to a forest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta