Bc. Kristýna Chmelinová

Master's thesis

Haagská úmluva o civilněprávních aspektech únosů dětí a Evropská úmluva o lidských právech

The Hague Convention on Civil Aspects of Child Abduction and the European Convention on Human Rights
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá lidsko-právními aspekty mezinárodních únosů dětí. Cílem je zodpovědět otázku, jak může aplikace Haagské úmluvy o civilněprávních aspektech mezinárodních únosů dětí naplňovat práva garantovaná Evropskou úmluvou o lidských právech, resp. čím je může porušovat (jedná se o právo na respektování rodinného života a právo na spravedlivý proces). Využita k tomu bude analýza …more
Abstract:
The submitted diploma thesis deals with human rights aspects of international child abduction. The aim is to answer the question how the Hague Convention on Civil Aspects of International Child Abduction can implement the rights guaranteed in European Convention on Human Rights, or how it can violate them (concretely the right to respect for family life and the right to fair trial). To achieve the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Uhlířová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta