Bc. Petra SMUTKOVÁ

Master's thesis

Využití dostupných fondů Evropské unie na podporu vzdělávání zaměstnanců ve společnosti XY a.s.

Exploitation of Available European Union´s Funds for Education of Employees in Company XY a.s.
Abstract:
Předmětem diplomové práce je využití fondů Evropské unie na podporu vzdělávání za-městnanců. Práce je rozdělena na dvě části ? teoretickou a praktickou část. Obsahem teoretické části je popis Evropského sociálního fondu a operačních programů, které z něj čerpají finanční prostředky. Velká pozornost bude především věnována Operač-nímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost a konkrétně pak jeho prioritní …more
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the use of EU funds to support training of staff. The work is divided into two parts - theoretical and practical part. In the theoretical part, there is description of the European Social Fund and the Operational programs it funded. Great attention will be primarily given to Operational Programme ?Lidské zdroje a zaměstnanost? and its Priority axis of Adaptability …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012
Accessible from:: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Pospíšil

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SMUTKOVÁ, Petra. Využití dostupných fondů Evropské unie na podporu vzdělávání zaměstnanců ve společnosti XY a.s.. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe