Lucie ŠNEBERKOVÁ

Bakalářská práce

Alternativní výživové styly

Alternative nutritional styles
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma ''Alternativní výživové styly'' se zabývá problematikou alternativních výživových stylů a jejich vlivem na zdraví. Obsahuje kapitoly o základních složkách výživy, alternativních výživových stylech, důvodech, které vedou lidi k jejich zvolení, a zdravotních pozitivech či negativech onoho stylu. V praktické části zjišťuji informovanost studentů Střední zdravotnické školy …více
Abstract:
This 'Alternative nutrition styles'' thesis deals with the issue of alternative nutritional styles and their impact on health. It contains chapters about basic nutritional elements, alternative nutritional styles, reasons that lead people to their election, and health positives or negatives of given routines. In the practical part I examine the awareness about alternative nutritional styles of students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Lenka Luhanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠNEBERKOVÁ, Lucie. Alternativní výživové styly. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví