Bc. Martina Reháková

Diplomová práce

Možnosti spolupráce sociálních podniků a krajské správy

Possibilities of cooperation between social enterprises and regional administration
Abstract:
The diploma thesis deals with possibilities of cooperation between social enterprises and the regional administration. To address this issue, various forms of support of social enterpreneurship were considered in regions of the Czech Republic, as well as in Slovakia, Great Britain and France. Attention was also paid to the forthcoming Social Entrepreneurship Act. The thesis focuses on observation of …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá možnostmi spolupráce sociálních podniků a krajské správy. V dané problematice byli zkoumány formy podpory sociálního podnikání v krajích České republiky, ale také na Slovensku, ve Velké Británii a ve Francii. Pozornost byla věnována i připravovanému Zákonu o sociálním podnikání. Práce se soustředí na zkoumání případů dobré praxe a jejich možnou aplikaci v krajích České republiky …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta