Mgr. Tomáš Haas

Master's thesis

Registrované partnerství a náhradní rodinná péče

Registered Partnership and Alternative Family Care
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá registrovaným partnerstvím a náhradní rodinnou péčí. Blíže se zaměřuje na popis těchto dvou institutů v oblastech, kde se prolínají. Bude použita metoda popisu důležitých informací a analýza rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. V práci bude dokázána protiústavnost některých ustanovení v zákoně o registrovaném partnerství. Práce obsahuje návrhy řešení této situace …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of the registered partnership and the substitute parental care. Firstly the thesis provides closer description of those institutes in areas where they both overlaps (or mingle). The method of description of relevant information was used together with the analysis of European Court of Human Rights’ case law. This thesis points out and also proves unconstitutionality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 5. 2013
  • Supervisor: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta