Mgr. Karolína Štítkovcová

Diplomová práce

Identifikace a funkční charakterizace PIWI-interagujících RNA s diagnostickým, prognostickým a prediktivním významem u kolorektálního karcinomu

Identification and functional studies of PIWI-interacting RNAs with diagnostic, prognostic and predictive potential in colorectal cancer
Anotace:
Kolorektální karcinom je třetí nejčastější nádorové onemocnění a obsazuje celosvětově přední místa z hlediska mortality. Proto se současný výzkum stále více zaměřuje na identifikaci nových diagnostických, prognostických a prediktivních biomarkerů. Slibnými molekulami by mohly být PIWI-interagující RNA – piRNA, které jsou přítomny jak v nádorové tkáni, tak v tělních tekutinách a několik studií již prokázalo …více
Abstract:
Colorectal cancer is the third most common cancer and it occupies one of the leading positions in mortality worldwide. Current research is focusing on identification of new diagnostic, prognostic and predictive biomarkers. One of the most promising molecules are PIWI-interacting RNAs (piRNAs), that are present in tumor tissues as well as in different body fluids. Many studies have confirmed the involvement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta