Bc. Lenka Máčalová

Bachelor's thesis

Napětí mezi poetikou biedermeieru a ideálního realismu. Komparace románu Der Nachsommer A. Stiftera a Západu K. V. Raise

The tension between the poetics of biedermeier and ideal realism. The comparison of the novel Der Nachsommer by A. Stifter and with Západ by K. V. Rais
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce je zaměřena na prvky biedermeieru a ideálního realismu v tvorbě Adalberta Stiftera a Karla Václava Raise na konkrétním příkladu dvou vybraných děl: Stifterova románu Der Nachsommer (Pozdní léto) a Raisova Západu. Práce srovnává tato dvě díla z hlediska postav, perspektivy vypravěče, času a prostoru vypravování a utváření tématu. Součástí práce je také zpracování literárněhistorické …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the components of biedermeier and of the ideal realism in the production of Adalbert Stifter and Karel Václav Rais on the specific example of two chosen works: the novel Der Nachsommer by Stifter and Západ by Rais. The thesis compares these two pieces of work not only according to characters, the point of view, time and space of narration but also by process of making …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta