Mgr. Lenka Pavlová

Master's thesis

Nemáme domov: Zkušenost lidí s nedobrovolnou ztrátou domova s využitím metody Meaning Constitution Analysis

We lost home: Exploration of the experience of involunmentary displacement using Meaning Constitution Analysis
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na popis struktury významů zkušeností lidí, kteří byli v minulosti nuceni opustit své domovy v důsledku výstavby přehradní nádrže. Rovněž se snaží postihnout způsob, jakým tito lidé své významy utvářejí. K tomuto popisu je použita fenomenologická metoda analýzy textu Meaning Constitution Analysis (MCA).
Abstract:
The issue of this diploma thesis is concentrated on the description of the respondent’s experiences with involuntary displacement which they were confronted with almost forty years ago. The phenomenological method of text analysis MCA was used for the description of our respondent’s experience.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta