Vladimír ZÁPOTOČNÝ

Bakalářská práce

Četnické stanice na Brněnsku v letech 1918-1945 na příkladu vybraných obcí Ivančice,Domašov a Oslavany

Gendarme stations in Brno of years 1918-1945 at selected Communities Ivančice,Domašov a Oslavany
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá životem, organizací a prací četnictva v období první Československé republiky na Brněnsku. Každá četnická stanice byla pod okresem četnického velitelství v Brně. Četnické velitelství se dělilo na tři četnická velitelství Tišnov, Brno a Boslavice. V četnických stanicích četníci zaznamenávali, co museli řešit za případy. Z těchto záznamů se dovídáme o různých kriminálních zločinech …více
Abstract:
This thesis is about work organization, and daily life of gendarmerie in Brno region in the first Czechoslovak Republic. All focused gendarmerie units were undertheorder of the district headquarters in Brno. This headquarters was divided in other parts located in Tišnov, Brno and Boslavice. At gentlemen's stations, the gendarmes recorded what they had to deal with in cases. From these records, we learn …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁPOTOČNÝ, Vladimír. Četnické stanice na Brněnsku v letech 1918-1945 na příkladu vybraných obcí Ivančice,Domašov a Oslavany. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta