Michaela SLANÁ

Master's thesis

Analýza prožitků studentů v rámci experimentu s dobrovolnou izolací

Analysis of the experiences of students involved in an experiment of voluntary isolation
Abstract:
Diplomová práce se zabývá technikou omezené zevní stimulace s důrazem na účinky této techniky na jedince. Teoretická část, která je podložena studiem odborné literatury, je rozdělena do tří kapitol a zaměřuje se na vědecké výzkumy senzorické deprivace a jejich historický vývoj, techniku REST a její podobu v České republice. Empirická část se zabývá prožitky studentů během čtyřdenního pobytu v prostředí …more
Abstract:
The thesis is focused on the technique of limited external stimulation with an emphasis on the effects of the technique on individuals. The theoretical part, which is based on the study of scientific literature, is divided into four chapters and focuses on scientific research of sensory deprivation and its historical development, REST technique and its form in Czech Republic. The empirical part examines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Marek Malůš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLANÁ, Michaela. Analýza prožitků studentů v rámci experimentu s dobrovolnou izolací. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta