Ing. Tomáš Plíšek

absolventská práce studenta CŽV

Digitální kompetence pedagogů

Digital competences of educators
Anotace:
Závěrečná práce je věnována problematice digitálních kompetencí pedagogů v širším pojetí. Toto téma bylo vybráno nejen pro svou aktuálnost, ale také vzhledem k rostoucí důležitosti a nárokům, které přináší současný svět a digitalizovaná společnost v oblasti vzdělávání, a to na všech jeho úrovních. V práci jsou představena jednotlivá témata od těch obecných jako digitální technologie, digitální gramotnost …více
Abstract:
The final thesis is focused to the issue of digital competences of educators in a wider concept. This topic has been selected not only because it ́been up-to-date, but also because of the growing importance and demands which brings the recent world and digitalized society to all levels of education itself. The thesis presents each single topic from general ones as digital technology, digital literacy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 10. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Hana Staudková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání