Michaela Vobořilová

Bakalářská práce

Finanční analýza firmy LOM PRAHA s.p.

Financial analysis of LOM PRAHA s. p.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představení základních technik a metod finanční analýzy a jejich následná aplikace na vybraný podnik. Metodická část nejdříve přibližuje pojem "finanční analýza" a navazuje deskripcí jednotlivých metod a ukazatelů. Jedná se především o horizontální a vertikální analýzu a poměrové ukazatele (ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti a solventnosti, produktivity …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is presentation of basic techniques and methods of financial analysis and their following application on chosen enterprise. The methodical part initially expounds the term "financial analysis" and continues with description of particular methods and ratios. The concern is primarily horizontal and vertical analysis and financial ratios (ratios of profitability, liquidity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: Jaroslava Holečková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60169