Bc. Jitka FIKAROVÁ

Bakalářská práce

Hydrická rekultivace jezera Chabařovice

The hydric rehabilitation of Chabařovice lake
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Hydrická rekultivace jezera Chabařovice" se zabývá sledováním migrace rybího plůdku do jezera. Jezero Chabařovice je první velkou zatápěnou zbytkovou jámou po těžbě hnědého uhlí v České republice. Z hlediska udržení vysoké kvality vody je důležitá znalost stavu rybí obsádky a monitorování jejího vývoje, jelikož ryby mohou mít pozitivní i negativní vliv (zpomalování vs. urychlování …více
Abstract:
The bachelor thesis titled "Hydric rehabilitation of Chabařovice lake" deals with monitoring of fingerling?s migration into the lake. Chabařovice lake is the first large flooding residual pit after the mining of lignite in the Czech Republic. In term of preservation of high water quality the knowledge of state fish stock and the monitoring of its development are importants, because fish may have both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Martin Neruda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIKAROVÁ, Jitka. Hydrická rekultivace jezera Chabařovice. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 16. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí