Bc. Martin Adamec

Master's thesis

DEFINOVÁNÍ POJMŮ MÍSTO, REGION, MÍSTNÍ REGION V OČEKÁVANÝCH VÝSTUPECH A UČIVU RVP VČETNĚ JEJICH VYUŽITÍ VE VÝUCE PRO ZŠ NA PŘÍKLADU SEMILSKÉHO REGIONU

Defining the concepts of place, region, local region in expected outcomes and czech curriculum of the Framework Educational Programme for Basic Education including their use in teaching at elementary school based on the example of The Greater Semily-area (North Bohemia, Czech Rep.)
Abstract:
Práce pojednává o pojmech místo, region a místní region a jejich využívání v rámci českého vzdělávání. Zabývá se jejich nejasným vymezením a s ním spojeným často matoucím používáním ve vybraných českých učebnicích i Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), přičemž zjišťuje a porovnává, jak jsou tyto pojmy chápány v zahraničních publikacích (zejména v Teaching Geography od Phila …more
Abstract:
The thesis discusses the concepts of place, region and local region and their use within the Czech education. It deals with their unclear definition, which is associated with a commonly confusing use in selected Czech textbooks and Framework Education Programme for Elementary Education (FEP EE). At the same time, it identifies and compares how these concepts are understood in foreign publications …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 7. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Adamec, Martin. DEFINOVÁNÍ POJMŮ MÍSTO, REGION, MÍSTNÍ REGION V OČEKÁVANÝCH VÝSTUPECH A UČIVU RVP VČETNĚ JEJICH VYUŽITÍ VE VÝUCE PRO ZŠ NA PŘÍKLADU SEMILSKÉHO REGIONU. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická