Bc. Hana NĚMCOVÁ

Diplomová práce

Využití her při výuce anglického jazyka

Games in the process of teaching English
Abstract:
The thesis deals with English language teaching with the usage of games and teaching material analysis. In the theoretical part, terms related to the teaching process are defined. It is concentrated on the role of teacher, teaching material analysis, learner´s personality and games´ division. The practical part presents games efficacy when teaching and the incidence of games practising vocabulary in …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá výukou anglického jazyka s využitím her a analýzou učebního materiálu. V teoretické části jsou definovány pojmy týkající se výukového procesu. Zaměřuje se na roli učitele, analýzu učebního materiálu, osobnost žáka a rozdělení her. Praktická část prezentuje efektivitu her při výuce a výskyt her procvičujících slovní zásobu v učebnicích a pracovních sešitech.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Josef Nevařil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Hana. Využití her při výuce anglického jazyka. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses x383ko x383ko/2
9. 12. 2019
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.