Bc. Andrea Kuběnová

Bachelor's thesis

Priority španělského předsednictví v Radě EU a jejich reálné naplnění

Priorities of the Spanish Presidency of the European Union and their real fullfilment
Abstract:
Španělsko se ujalo úlohy předsedajícího státu Rady Evropské unie v první polovině roku 2010 ve velmi složité situaci. Stalo se totiž prvním státem ve vedení po přijetí Lisabonské smlouvy a navíc v době, kdy Evropu sužovala hospodářská a ekonomická krize. Jako hlavní cíl si proto stanovilo naplňování Lisabonské smlouvy. Za další priority si země vybrala obnovu hospodářství a vytváření nových pracovních …more
Abstract:
Spain held the post of presidency of Council of the European Union in the first half of 2010 in a really complicated situation. It was the first country in presidency after adopting Treaty of Lisbon and moreover in a time when Europe was suffering from economic crisis. As the main goal was set fullfilment of Treaty of Lisbon. As other priorities were chosen economic recovery and creating new job vacancies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií