Katarína Juríčková

Bakalářská práce

An Analysis of Marketing Communications in a Selected Company

An Analysis of Marketing Communications in a Selected Company
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the analysis of the marketing communication of the selected company situated in Slovakia. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The aim of the theoretical part was to acquire, study and formulate the literary research mainly focused on marketing, marketing communication, selected marketing analyzes and to define the theoretical bases related …více
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingové komunikace ve vybrané společnosti sídlící na Slovensku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části bylo shromáždění, studium a následné zpracování literární rešerše zejména z oblasti marketingu, marketingové komunikace, vybraných marketingových analýz a poté formulování teoretických východisek souvisejících se zpracováním …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Juríčková, Katarína. An Analysis of Marketing Communications in a Selected Company. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Práce na příbuzné téma

Všechny práce