Ing. Eliška Přibáňová

Bakalářská práce

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny

The current attitude of the Czech Republic towards adoption of a common European currency
Anotace:
Bakalářská práce reaguje na aktuální otázku zavedení společné evropské měny v České republice. Vytváří rešerši názory jak hlavních českých politických představitelů, tak i ekonomů. Zároveň práce zaznamenává názor české veřejnosti k projednávané otázce zavedení eura v České republice. Dále práce popisuje současný stav eurozóny, ve které dochází k zadlužování jednotlivých členských států. Popisuje názory …více
Abstract:
This bachelor´s thesis responds to the topical issue of implementing the common currency in the Czech republic. The work gathers views of the most important Czech politicians and economists. In the same time, the thesis describes the attitude of the Czech republic towards the questions discussed. It decribes the contemporary condition of the Eurozone where some member states became heavily indebted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. iur. Mag. phil. Harald Christian Scheu, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní