Ing. Lukáš Krajčík

Master's thesis

Sociálny marketing v cestovnom ruchu - analýza regiónu

Social marketing in tourism - analysis of the region
Abstract:
The thesis focuses on social marketing in the field of health prevention for tourists from the region of Bratislava county in the Slovak republic, who travel outside the European Union and North American region. Its aim is to analyze: informedness and access to information about the risks of acquiring an exotic disease for tourists from the Bratislava county what institutions provide these services …more
Abstract:
Práca sa zaoberá sociálnym marketingom v oblasti ochrany zdravia cestovateľov z regiónu Bratislavského kraja, ktorí podnikajú cesty mimo Európsku úniu a Severnú Ameriku. Cieľom práce je zistiť nasledovné: aká je informovanosť turistov a prístup k informáciám pre turistov z bratislavského kraja o možnostiach rizika nákazy, aké inštitúcie tieto služby v bratislavskom kraji vykonávajú a ako vážne berú …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Reader: Ing. Eva Klánová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management