Bc. Pavla Tlustošová

Bachelor's thesis

Teaching English to Children with Specific Learning Difficulties

Teaching English to Children with Specific Learning Difficulties
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problémy a výukou anglického jazyka u dětí se specifickými vývojovými poruchami. Ukazuje, jak lze nakombinovat alternativní metody s metodami klasickými s přihlédnutím na speciální potřeby těchto dětí. Hlavním zdrojem informací pro tuto práci je literatura, která se zabývá problémy dětí s SVPU, jejich speciálními potřebami a přístupy. Jako vedlejší zdroj informací je …more
Abstract:
This thesis deals with problems in teaching English to children with specific learning difficulties. It shows how to combine alternative methods with established ones, paying particular attention to the special needs of these children. The main sources of information are taken from existing materials and writings dealing with the problems confronting children with specific learning difficulties. The …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 9. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 9. 2006
  • Supervisor: Mgr. Naděžda Vojtková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta