Theses 

The effectiveness of a loyalty program of a leading manufacturer of skylights. – Michaela Vlková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michaela Vlková

Bakalářská práce

The effectiveness of a loyalty program of a leading manufacturer of skylights.

Efektivnost věrnostního programu na příkladu vybraného předního výrobce střešních oken.

Anotace: Cílem této bakalářské práce je analýza věrnostního programu společnosti Roto stavební elementy s.r.o. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá marketingovými a komerčními komunikacemi, popisuje jednotlivé formy komerčních komunikací. Druhá kapitola se detailně zaměřuje na sales promotion jako formu komerční komunikace. Nejvíce pozornosti je přitom věnováno věrnostním programům. Třetí kapitola seznamuje čtenáře se společností Roto, s portfoliem jejích výrobků a věrnostním programem. Kapitola dále obsahuje vyhodnocení efektivnosti tohoto programu na základě čtyř hlavních ukazatelů a několik návrhů na vylepšení. V závěru práce jsou shrnuty výsledky analýzy.

Abstract: The aim of this thesis is to analyze the loyalty program of the company Roto stavební elementy s.r.o. The work is divided into three chapters. The first chapter deals with the marketing and commercial communications, describes the various forms of commercial communications. The second chapter focuses in detail on sales promotion as a form of commercial communication. Most attention is devoted to loyalty programs. The third chapter introduces the company Roto, its product portfolio and loyalty program. The chapter also includes evaluation of the effectiveness of the program based on four key indicators and a few suggestions for improvements. The conclusion summarizes the results of the analysis.

Klíčová slova: věrnostní programy, sales promotion, marketingové komunikace, komerční komunikace

Keywords: loyalty programs, sales promotion, commercial communications, marketing communications

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Přemysl Průša

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25700


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:32, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz