Bc. Etienne Bláha

Bachelor's thesis

Skotský volební systém: Míra proporcionality v poměrných volebních obvodech

Scottish electoral system: The rate of proportionality in the proportional electoral constituencies
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je zjištění míry disproporcionality v poměrné složce skotského volebního systému. K tomu se v textu dochází od úvodního představení skotského volebního systému, přes určení měřících nástrojů a objektu měření. V další části jsou vypočítány indexy proporcionality pro každé jedny volby zvlášť, které jsou na závěr kapitoly shrnuty. V závěru se práce snaží lokalizovat důvody disproporce …more
Abstract:
The goal of thesis is to determine the relative degree of disproportionality in the proportion of Scottish electoral system. To this disproportionality is reached from the initial presentation of the Scottish electoral system, through the determination of measure tools and object of measurement. In another part, indexes of proportionality are calculated for each one separately elections, which are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2012
  • Supervisor: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií