Bc. Etienne Bláha

Bachelor's thesis

Skotský volební systém: Míra proporcionality v poměrných volebních obvodech

Scottish electoral system: The rate of proportionality in the proportional electoral constituencies
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce je zjištění míry disproporcionality v poměrné složce skotského volebního systému. K tomu se v textu dochází od úvodního představení skotského volebního systému, přes určení měřících nástrojů a objektu měření. V další části jsou vypočítány indexy proporcionality pro každé jedny volby zvlášť, které jsou na závěr kapitoly shrnuty. V závěru se práce snaží lokalizovat důvody disproporce …viac
Abstract:
The goal of thesis is to determine the relative degree of disproportionality in the proportion of Scottish electoral system. To this disproportionality is reached from the initial presentation of the Scottish electoral system, through the determination of measure tools and object of measurement. In another part, indexes of proportionality are calculated for each one separately elections, which are …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2012
  • Vedúci: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií