Bc. Šárka Kosková

Bachelor's thesis

Role public relations v komunikačním mixu organizací

The Role of Public Relations in the Communications Mix of Organizations
Abstract:
Tato bakalářská práce řeší otázku současné role PR v rámci komunikačního mixu obchodních společností, a to pomocí případové studie vzorové maloobchodní společnosti uplatňující principy společenské odpovědnosti firem (CSR). Práce si klade také dílčí cíle. Jednak zhodnocení vlivu CSR aktivit na zákaznické chování a pozitivní image značky, jednak efektivitu online PR v zasažení cílové skupiny komunikační …more
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the current role of PR in the marketing communications mix of companies, using a case study of a model retail company where the principles of corporate social responsibility (CSR) are applied. There are two partial goals included within the aim of the thesis. On the one hand, the evaluation of the influence of CSR activities on customer behavior and the positive image …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Reader: Ing. Pavel Klička, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní