Bc. Michal Svoboda

Diplomová práce

Statistická analýza vývoje cen vybraných akcií

Statistical analysis of price development of specific stocks
Anotace:
Práce se zabývá použitím statistické metody ARIMA pro krátkodobý odhad budoucích cen akcií. Touto metodou je odhadováno 10 obchodních dní, přičemž jako vstupní data slouží uzavírací ceny akcií po dobu jednoho kalendářního roku. V práci je tato metoda použita pro 5 společností kotovaných na burze NASDAQ. Protože obchodní dny, pro které byl vytvořen odhad, mají již reálné hodnoty, bude použitá metoda …více
Abstract:
The thesis deals with the use of the ARIMA statistical method for short-term estimation of future stock prices. This method is used to estimate 10 trading days, based on closing prices of shares during one calendar year. This method is used for 5 companies listed on the NASDAQ stock exchange. Because the trading days for which the prediction has been made already have real values, the method will be …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Milan Křápek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Andrea Čížků, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.