Bc. Michal Svoboda

Master's thesis

Statistická analýza vývoje cen vybraných akcií

Statistical analysis of price development of specific stocks
Abstract:
Práce se zabývá použitím statistické metody ARIMA pro krátkodobý odhad budoucích cen akcií. Touto metodou je odhadováno 10 obchodních dní, přičemž jako vstupní data slouží uzavírací ceny akcií po dobu jednoho kalendářního roku. V práci je tato metoda použita pro 5 společností kotovaných na burze NASDAQ. Protože obchodní dny, pro které byl vytvořen odhad, mají již reálné hodnoty, bude použitá metoda …more
Abstract:
The thesis deals with the use of the ARIMA statistical method for short-term estimation of future stock prices. This method is used to estimate 10 trading days, based on closing prices of shares during one calendar year. This method is used for 5 companies listed on the NASDAQ stock exchange. Because the trading days for which the prediction has been made already have real values, the method will be …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2022
  • Supervisor: Mgr. Milan Křápek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Andrea Čížků, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.