Bc. Karolína Hašková

Diplomová práce

Budování globální značky produktu pomocí nástrojů IMK ve vybrané společnosti

Building a global brand using the of product IMC in the selected company
Anotace:
Předkládaná diplomová práce zpracovává téma budování globální značky produktu pomocí nástrojů integrované marketingové komunikace. Cílem práce je vytvoření inovativních návrhů za účelem expandování vybrané společnosti na širší světový trh. V první části práce jsou předložena teoretická východiska budování globální značky v současné moderní společnosti. K účelům práce byly zvoleny metody situační a …více
Abstract:
This thesis deals with building global brand product based on tools of integrated marketing communication. The aim of this thesis is to create innovative drafts for expansion of selected company to a wider global market. In the first part of this thesis there are specified theoretical bases for global brand building in a current modern society. For thesis purposes the methods of situational and structural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní