Ing. Juraj Pilát

Diplomová práce

Product placement v české audiovizuální tvorbě, jeho klady a zápory

Product placement in czech audiovisual production, its pros and cons
Abstract:
Product placement in Czech republic existed long before its legalization in 2010, but now, after its enactment, creators of audiovisual artworks are gradually learning how to fully use it. Product placement is relatively new and very effective form of advertisement, with benefits for the creators – reduction of costs and obtaining funds and as well for the advertisers. Its undeniable advantage against …více
Abstract:
Product placement v Českej republike existoval už dávno pred jeho legalizáciou v roku 2010, ale až po jeho uzákonení sa ho tvorcovia audiovizuálnych umeleckých diel učia postupne naplno využívať. Je to pomerne nová a veľmi účinná forma reklamy, ktorá má výhody ako pre tvorcov – zníženie nákladov a zaistenie finančných prostriedkov, tak i zadávateľov reklamy. Jeho nespornou výhodou oproti klasickej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze