Bc. Lukáš Žmolík

Bachelor's thesis

Analýza kandidátních listin hnutí ANO 2011 pro komunální volby 2014 (případová studie)

The Analysis of Candidate Lists of the ANO 2011 Movement for Municipal Elections 2014 (case study)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou kandidátních listin politického hnutí ANO 2011 na případové studii komunálních voleb 2014. Cílem této práce je analyzovat a následně interpretovat personální složení kandidátů politického hnutí ANO 2011, přičemž největší důraz bude kladen na jejich případnou politickou či stranickou minulost. Zkoumání bude provedeno primárně na kandidátních listinách ve statutárních …more
Abstract:
This Bachelor Thesis deals with an analysis of slates of the movement ANO 2011 in a case study of municipal election 2014. The aim of this thesis is the analysis and following interpretation of candidates´ personal composition of the political movement ANO 2011. The biggest emphasize will be put on their political or party´s background in the past. The examination of slates will primarily be set in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 1. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petra Marie Giňová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií