Gabriela BRODOVÁ

Bakalářská práce

Sociální kuratela jako nástroj prevence kriminality a delikvence u dětí a mládeže

Social Curatorship as a Tool of Prevention of Crime and Deliquency in the Case of Children and Youth
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o tématu sociální kurately ve vztahu k prevenci kriminálního a delikventního jednání dětí a mládeže. Práce je teoreticko-aplikační. Cílem bakalářské práce je přiblížit příčiny, které mají za následek vznik delikventního a kriminální jednání u dětí a mládeže, a popsat metody práce kurátorů pro děti a mládež. V teoretické části se zaměřuji na vymezení klíčových pojmů, …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of social curatorship in relation to prevention of criminal and delinquent behaviour of children and youth. The thesis is theoretical-applicative. The aim of this bachelor thesis is to explain the causes of the origin of delinquent and criminal behaviour of children and youth, and to describe the methods of work used by social curators in relation to the discussed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Adéla Recmanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRODOVÁ, Gabriela. Sociální kuratela jako nástroj prevence kriminality a delikvence u dětí a mládeže. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií