Bc. Monika MIČÁNKOVÁ

Master's thesis

Sluch a práce v hluku

The sense of hearing and work in the noise
Abstract:
Sluch je pro člověka velmi důležitým smyslem a jeho poškození může mít vážné následky. V tom, jak slyšíme a následně vnímáme své okolí, má sluch velmi důležitou roli. Díky němu můžeme plnohodnotně komunikovat s okolím, ale i díky němu jsme často informováni o hrozícím nebezpečí, které nezaregistruje zrak. Fyziologicky se sluch s věkem zhoršuje a k progresivnímu zhoršování přispívá mnoho determinant …more
Abstract:
Hearing is a very important human sense and its damage has serious consequences. It plays a crucial role in our perception of environment, it enables fully-fledged communication and it can warn us about potential danger missed by eyes. As we grow older hearing physiologically degrades but multiple determinants can accelerate this process greatly. Significant risk factors can be found in the working …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MIČÁNKOVÁ, Monika. Sluch a práce v hluku. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta