Bc. Monika MIČÁNKOVÁ

Diplomová práce

Sluch a práce v hluku

The sense of hearing and work in the noise
Anotace:
Sluch je pro člověka velmi důležitým smyslem a jeho poškození může mít vážné následky. V tom, jak slyšíme a následně vnímáme své okolí, má sluch velmi důležitou roli. Díky němu můžeme plnohodnotně komunikovat s okolím, ale i díky němu jsme často informováni o hrozícím nebezpečí, které nezaregistruje zrak. Fyziologicky se sluch s věkem zhoršuje a k progresivnímu zhoršování přispívá mnoho determinant …více
Abstract:
Hearing is a very important human sense and its damage has serious consequences. It plays a crucial role in our perception of environment, it enables fully-fledged communication and it can warn us about potential danger missed by eyes. As we grow older hearing physiologically degrades but multiple determinants can accelerate this process greatly. Significant risk factors can be found in the working …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIČÁNKOVÁ, Monika. Sluch a práce v hluku. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta