Bc. Kamil Jung

Bachelor's thesis

Dokazování a důkazní prostředky v trestním řízení

Evidence and proper evidences in criminal procedure
Anotácia:
Bakalářská práce na téma „Dokazování a důkazní prostředky v trestním právu“ si klade za cíl postihnout význam hlavních zásad a institutů dokazování v soudobém trestním právu procesním. Pro vymezení významu dokazování v systému moderních právních prostředků v oblasti trestního práva byla zařazena do práce úvodní kapitola věnující se historickému vývoji dokazování. Pozornost je věnována dokazování jak …viac
Abstract:
Bachelor thesis on the theme "Evidence and evidence means in the criminal law" aims to capture the importance of guiding principles and institutions of proof in contemporary process criminal law. To define the importance of evidence in the modern legal system in the area of criminal law an opening chapter was put into work that addresses the historical development of evidence. Attention is devoted …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedúci: JUDr. Anežka Forstová
  • Oponent: Ing. Mgr. Tomáš Ciprovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS