Bc. Kamil Jung

Bachelor's thesis

Dokazování a důkazní prostředky v trestním řízení

Evidence and proper evidences in criminal procedure
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Dokazování a důkazní prostředky v trestním právu“ si klade za cíl postihnout význam hlavních zásad a institutů dokazování v soudobém trestním právu procesním. Pro vymezení významu dokazování v systému moderních právních prostředků v oblasti trestního práva byla zařazena do práce úvodní kapitola věnující se historickému vývoji dokazování. Pozornost je věnována dokazování jak …more
Abstract:
Bachelor thesis on the theme "Evidence and evidence means in the criminal law" aims to capture the importance of guiding principles and institutions of proof in contemporary process criminal law. To define the importance of evidence in the modern legal system in the area of criminal law an opening chapter was put into work that addresses the historical development of evidence. Attention is devoted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2010
  • Supervisor: JUDr. Anežka Forstová
  • Reader: Ing. Mgr. Tomáš Ciprovský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS