Bc. Markéta Vysloužilová

Bachelor's thesis

Assessment of writing in dyslexic learners at lower secondary school

Assessment of writing in dyslexic learners at lower secondary school
Abstract:
Mnoho pozornosti se v dnešní době upírá na žáky se specifickými poruchami učení. Dyslexie je jednou z nejčastějčích poruch mezi žáky základních škol a proto se tato bakalářská práce zaměřuje právě na dyslektické žáky a hodnocení jejich písemných projevů v hodinách anglického jazyka. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část představuje specifické poruchy učení, psaní …more
Abstract:
A lot of attention is paid to the learners with specific learning difficulties nowadays. Dyslexia is the most common disability among primary school pupils, therefore this bachelor thesis focuses on dyslexic learners and evaluation of their written assignments in English classes. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with SLD, writing and accommodation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta