Bc. Klára Klimková

Bakalářská práce

Výchovně vzdělávací programy českých mateřských škol v době totality a po roce 1989

Czech educational programs of kindergartens in the totalitarian era, and after 1989
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá výchovně vzdělávacími programy českých mateřských škol, a to v období od roku 1948 do současnosti, přičemž toto období je rozděleno na období let 1948 až 1989 a období po roce 1989. Prvním cílem práce je zachytit vývoj výchovně vzdělávacích programů z pohledů výchovných a vzdělávacích cílů, složek a obsahů. Druhým cílem je srovnání období před a po roce 1989 …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the educational programs of Czech kindergartens in the period from 1948 to the present. This period is divided to the period 1948 – 1989 and the period after 1989. The first aim is to describe the development of educational programs from the perspectives of educational objectives, components and contents. The second aim is to compare the periods before and after 1989 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta