Tereza KREJZOVÁ

Bachelor's thesis

Zhodnocení životního prostředí města Děčín

Evalution of enviromental quality of enviromental in the city of Děčín
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá problematikou měkkých lokalizačních faktorů. Po teoretické analýze byl vybrán měkký lokalizační faktor a to životní prostředí ve městě Děčín. Práce rozebírá dvě složky životního prostředí, kvalitu ovzduší a kvalitu vody. V závěru práce je kvalita těchto složek ve městě Děčín porovnána s městem Česká Lípa.
Abstract:
Bachelor thesis deals with the issue of soft localization factors. After a theoretical analysis was chosen soft location factor and the environment in Decin. The thesis analyzes two components of the environment, air quality and water quality. In the end, the quality of these components in Děčín compared with the city Česká Lípa.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREJZOVÁ, Tereza. Zhodnocení životního prostředí města Děčín. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Regional Development