Tereza KREJZOVÁ

Bachelor's thesis

Zhodnocení životního prostředí města Děčín

Evalution of enviromental quality of enviromental in the city of Děčín
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou měkkých lokalizačních faktorů. Po teoretické analýze byl vybrán měkký lokalizační faktor a to životní prostředí ve městě Děčín. Práce rozebírá dvě složky životního prostředí, kvalitu ovzduší a kvalitu vody. V závěru práce je kvalita těchto složek ve městě Děčín porovnána s městem Česká Lípa.
Abstract:
Bachelor thesis deals with the issue of soft localization factors. After a theoretical analysis was chosen soft location factor and the environment in Decin. The thesis analyzes two components of the environment, air quality and water quality. In the end, the quality of these components in Děčín compared with the city Česká Lípa.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 11. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KREJZOVÁ, Tereza. Zhodnocení životního prostředí města Děčín. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development