Veronika PAVLISKOVÁ

Bachelor's thesis

The History of the National Association of Colored Women (NACW)

The History of the National Association of Colored Women (NACW)
Abstract:
This bachelor thesis deals with the history of the National Association of Colored Women from its beginning up to the present time. However, to make clear the development and aims of the association, firstly I generally introduced the history of African Americans from their arrival to the Americas to the end of the nineteenth century, when the National Association of Colored Women was established.
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o historii organizace National Association of Colored Women od jejího počátku až do současnosti. Z důvodu snadnějšího objasnění vývoje a cílů organizace, začíná práce historií Afro-Američanů od jejich příchodu do Ameriky až do konce devatenáctého století, tedy doby, kdy organizace National Association of Colored Women byla založena.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2010
Zverejniť od: 25. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedúci: doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLISKOVÁ, Veronika. The History of the National Association of Colored Women (NACW). Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.3.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 3. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta