Bc. Petr HAVELKA, DiS.

Master's thesis

Automatický externí defibrilátor v Jihomoravském kraji.

Automated external defibrillator in the South Moravian Region.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou poskytování základní neodkladné resuscitace pomocí automatizovaného externího defibrilátoru prostřednictvím first responderů v Jihomoravském kraji. V teoretické části práce je vysvětlena náhlá zástava oběhu, specifika základní neodkladné resuscitace, včetně doporučeného postupu Guidelines 2015. Následně je popsána telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace …more
Abstract:
The Diploma thesis deals with the issue of basic emergency resuscitation using an automated external defibrillator through first responders in the South Moravian Region. The theoretical part of the thesis explains the sudden arrest of the circulation, the specifics of the basic urgent resuscitation, including the recommended procedure Guideines 2015. Subsequently, the telephone assisted emergency resuscitation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: MUDr. Jitka Zemanová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HAVELKA, Petr. Automatický externí defibrilátor v Jihomoravském kraji.. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta