Bc. Petr HAVELKA, DiS.

Master's thesis

Automatický externí defibrilátor v Jihomoravském kraji.

Automated external defibrillator in the South Moravian Region.
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou poskytování základní neodkladné resuscitace pomocí automatizovaného externího defibrilátoru prostřednictvím first responderů v Jihomoravském kraji. V teoretické části práce je vysvětlena náhlá zástava oběhu, specifika základní neodkladné resuscitace, včetně doporučeného postupu Guidelines 2015. Následně je popsána telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace …viac
Abstract:
The Diploma thesis deals with the issue of basic emergency resuscitation using an automated external defibrillator through first responders in the South Moravian Region. The theoretical part of the thesis explains the sudden arrest of the circulation, the specifics of the basic urgent resuscitation, including the recommended procedure Guideines 2015. Subsequently, the telephone assisted emergency resuscitation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedúci: MUDr. Jitka Zemanová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVELKA, Petr. Automatický externí defibrilátor v Jihomoravském kraji.. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta