Adéla Zátková

Bakalářská práce

Efektivní management: vedení a řízení lidí

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá efektivním managementem a technikami a metodami řízení a vedení lidí. Hlavním cílem práce je zefektivnění vedení a řízení lidí v podniku. Práce se dělí na dvě hlavní části. První, teoretická část, se věnuje vysvětlení základních pojmů, charakterizuje manažera (např. jeho postavení v organizaci, funkce, role, atd.) a teoretickým východiskům vedení a řízení lidí (např. technikám …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with effective management and techniques and methods of leadership and people management. The main aim of the work is to make people more manageable and to manage the company more efficiently. The work is divided into two main parts. The first, theoretical part, defines the explanation of basic concepts, the characteristics of the manager (e.g. his position in the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017
Identifikátor: http://theses.cz/id/xoop1a/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty