Iveta SKOČKOVÁ

Bakalářská práce

Bakteriální testy ve screeningu environmentálních mutagenů

Bacterial tests in the screening of environmental mutagens
Anotace:
Rešeršní bakalářská práce je zaměřena na výskyt mutagenů v životním prostředí, způsoby jejich detekce pomocí bakterií, kvasinek, rostlin a zvířat. Informuje o rizicích vybraných kontaminant pro organismy. Je zaměřena na aplikační využití Amesova testu a stručně uvádí také další bakteriální testy. Srovnává krátkodobé testy genotoxicity s ohledem na jejich uplatnění a další perspektivu.
Abstract:
The research bachelor thesis focuses on the occurrence of mutagens in the environment, ways of their detection by bacteria, yeasts, plants and animals. It informs about the risks of selected contaminants for organisms. It focuses on the application of the Ames test and briefly lists other bacterial tests. It compares short-term genotoxicity tests with regard to their use and other perspectives.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKOČKOVÁ, Iveta. Bakteriální testy ve screeningu environmentálních mutagenů. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta