Bc. Božena Bára Kozelková

Bakalářská práce

Způsoby zvládání krizových a jiných obtížných situací zdravotnických pracovníků hospice

The ways of coping in crisis and other demanding situations of hospice staff
Anotace:
Bakalářská práce Způsoby zvládání obtížných a krizových situací u středního zdravotnického personálu v lůžkovém hospici. Práce se zabývá charakteristikou obtížných situací a způsoby jejich zvládání u zdravotnických pracovníků poskytujících paliativní péči v lůžkových hospicích. Je zaměřena na identifikaci situací, které pracovníci, sestry a ošetřovatelé, vnímají jako obtížné, a na strategie, které …více
Abstract:
Bachelor thesis Ways of coping with difficult and crisis situations at the nurses and care-givers in the hospice. The work deals with the characteristics of difficult situations and ways of coping with health professionals providing palliative care in the hospice. It focuses on identifying situations what are perceived as difficult by the workers, nurses and care-givers, , and the strategies they use …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií