Yaroslav Kerechanyn

Master's thesis

Globální marketing a lokální kultura

Global marketing and local culture
Abstract:
Cílem této diplomové práce je specifikovat problematiku vlivu kultury na marketing a vysvětlit Hofstedeho teorii kulturních dimenzí. Prvním dílčím cílem je analyzovat společnost Hyundai, zejména její marketingovou komunikaci v České republice. Druhým dílčím cílem je a na základě optiky Hofstedeho teorie vyložit vybrané části marketingové komunikace zkoumané společnosti. Tato diplomová práce bude rozdělena …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to specify the issue of the influence of culture on marketing and to explain Hofstede's theory of cultural dimensions. The first partial objective is to analyze Hyundai, especially its marketing communications in the Czech Republic. Second partial goal is, and based on the optics of Hofstede's theory, interpret selected parts of the marketing communication of the surveyed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Reader: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní