Yaroslav Kerechanyn

Diplomová práce

Globální marketing a lokální kultura

Global marketing and local culture
Anotace:
Cílem této diplomové práce je specifikovat problematiku vlivu kultury na marketing a vysvětlit Hofstedeho teorii kulturních dimenzí. Prvním dílčím cílem je analyzovat společnost Hyundai, zejména její marketingovou komunikaci v České republice. Druhým dílčím cílem je a na základě optiky Hofstedeho teorie vyložit vybrané části marketingové komunikace zkoumané společnosti. Tato diplomová práce bude rozdělena …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to specify the issue of the influence of culture on marketing and to explain Hofstede's theory of cultural dimensions. The first partial objective is to analyze Hyundai, especially its marketing communications in the Czech Republic. Second partial goal is, and based on the optics of Hofstede's theory, interpret selected parts of the marketing communication of the surveyed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní