Jan ŘADA

Diplomová práce

Segmentace zákazníků firmy Hervis sport a móda, s. r. o.

The segmentation of customers of Hervis sport and fashion, Ltd.
Anotace:
Práce řešila problematiku firmy Hervis sport a móda, s. r. o. a jejích zákazníků. Cílem práce bylo identifikovat zákaznické segmenty firmy Hervis sport a móda, s. r. o. pomocí shlukové analýzy provedené na základě marketingového šetření a následně navrhnout změny nabídky a marketingové komunikace pro jednotlivé segmenty. Klasifikační metody, mezi něž patří mimo jiné shluková analýza či rozhodovací …více
Abstract:
The work is concerned about the problem of company Hervis sport and fashion, Ltd. and its customers. The goal of the thesis was to identify customer segments of Hervis sport and fashion, Ltd. using cluster analysis based on marketing research and then propose changes of supply and marketing communication for individual segments. Classification methods like cluster analysis or decision trees, have revealed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marta Žambochová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘADA, Jan. Segmentace zákazníků firmy Hervis sport a móda, s. r. o.. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická